Postes LacadosCódigoDescripción
102015Poste de 2.35 Verde Recto de 60 x 40
102020Poste de 1.80 Verde Recto de 60 x 40
102021Poste de 1.30 Verde Recto de 60 x 40
351001Postes Lacados de 1.30 (150 ud/paq)
351002Postes Lacados de 1.80 (150 ud/paq)
351003Postes Lacados de 2.40 (150 ud/paq)
351004Postes Lacados de 1.65 Curvo (150 ud/paq)
351104Postes Lacados Curvo de 2.20 (150 ud/paq)
351106Postes Lacados Curvados de 2.75 (150 ud/paq)
371001Poste Lacado Montado Inicio de 1.30 (50 ud/paq)
371002Poste Lacado Montado de Inicio de 1.80 (50 ud/paq)
371003Poste Lacado Montado de Inicio de 2.40 (50 ud/paq)
371010Poste Lacado Montado de Inicio de 2.20 Curvo (50 ud/paq)
371014Poste Lacado Montado de Inicio de 2.75 Curvo (50 ud/paq)
371019Poste Lacado Montado Centro de 1.30 (50 ud/paq)
371020Poste Lacado Montado de Centro 1.80 (50 ud/paq)
371023Poste Lacado Montado de Centro de 2.40 (50 ud/paq)
371025Poste Lacado Montado de Centro de 2.20 Curvo (50 ud/paq)
371027Poste Lacado Montado de Centro de 2.75 Curvo (50 ud/paq)
371034Poste Lacado Montado Esquina 1.30 (50 ud/paq)
371035Poste Lacado Montado de Esquina de 1.80 (50 ud/paq)
371038Poste Lacado Montado de Esquina de 2.40 (50 ud/paq)
371041Poste Lacado Montado de Esquina de 2.20 Curvo (50 ud/paq)
371043Poste Lacado Montado de Esquina de 2.75 Curvo (50 ud/paq)
371050Poste Lacado de Tendedero (6 ud/paq)